Salut empresarial

El nostre servei de personalitzat de salut (fisioteràpia) enfocat a les empreses té com a principal objectiu millorar la salut dels treballadors, repercutint de forma directa en el rendiment i la motivació de l’equip humà. Amb aquest servei pretenem aconseguir millores a dos nivells: 

Millores per a l’empresa: 

- Reducció de l’absentisme laboral.

- Augment de la productivitat i eficiència dels treballadors. 

- Millora de l’imatge de l’empresa amb un nou valor afegit. 

- Estalvi de despeses gràcies a l’increment de la motivació i benestar i la subsequent la productivitat dels treballadors. 

- Millora de l’ambient laboral ja que els treballadors es troben més relaxats i satisfets.

- Estalvi de despeses generades per les baixes de malaltia i absentisme laboral.

- Reducció dels costos associats a malalties i patologies derivades de l’estrès.

- Diminució de possibles reclamacions per part dels treballadors originades per un sobre esforç. 

- Millora de l’estat de salut general dels treballadors. 

- Creació de sentimets positius vers l’empresa (els treballadors es senten valorats i estimats). 


Millores per al treballador: 

- Prevenció i disminució del dolor d’esquena (sobretot cervicàlgies, dorsàlgies o lumbàlgies).

- Disminució de la tensió muscular, la fatiga i l’ansietat (sobretot en tasques que suposen un esforç físic). 

- Disminució de l’estrès i millora de la concentració (sobretot en feines més estàtiques).

- Augment de la motivació i el compromís amb l’empresa. 

- Millora dels mals de cap i migranyes. 

- Millora de la qualitat de vida.


QUÈ T’OFEREIX EL SERVEI DE FISIOTERÀPIA? 

- Sessions de fisioteràpia individualitzades de forma periòdica

- Es recomana un mínim d’una sessió mensual per treballador. 

- Les sessions es realitzarien amb un espai de l’empresa per evitar les pèrdues de temps per part del treballador.

- Llorach Salut Empresarial proporcionarà tot el material necessari (taula de tractament, protectors, olis i cremes de massatge). 

Ens avala el treball dut a terme amb clients com:


  

HYDRO LASELVA    ( Extrusió d’alumini)

Sessions de fisioteràpia i Xerrades sobre salut i alimentació

  FRUSELVA   ( Co-manufacturing de sucs i purés)

  Sessions de fisioteràpia i Xerrades sobre salut i alimentació


     

TECHNIP   (Construcció industrial)

Sessions de fisioteràpia iXerrades sobre salut i alimentació


BRAUN ( Material Farmacèutic)

Formació en treball postural


 


BIC   (Material d’oficina)

Sessions de fisioteràpia


CLUB TENNIS MONTEROLS ( Club esportiu)

Clínica privada de tractaments d’osteopatia i fisioteràpia


LA PEDRERA  ( Serveis socials a la ciutadania)

Classes dirigides d’escola de columna

gantabanax@gantabanax.cat               © Gantabanax 2014